Uitstel Algemene ledenvergadering

door | nov 5, 2020

Gezien de huidige omstandigheden is ons bestuur tot hun spijt genoodzaakt de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering, welke voor dit jaar gepland staat op 26 november 2020, tot nader order uit te stellen.

De Penningmeester zal wel met de kascommissie, met inachtneming van de Corona-maatregelen, de boeken controleren. Na afloop wordt een verslag naar de leden verzonden. Tevens zal het bestuur de leden op de hoogte brengen van alle lopende zaken rondom onze club.