Te weinig geld voor tennissen of lessen voor je kind?

door | apr 13, 2023

Te weinig geld voor een sportclub of creatieve les? Wil je kind graag op tennis maar is er thuis te weinig geld? Het Jeugdfonds Sport & Cultuur kan wellicht helpen. Zij betalen zo nodig voor kinderen en jongeren de contributie en het lesgeld en eventueel de spullen zoals sportkleding.

Klik op deze link https://jeugdfondssportencultuur.nl/fondsen/groningen/ voor meer informatie.