Klaverjassen in de winterstop

door | sep 15, 2022

Beste klaverjasliefhebbers we willen proberen om het komende winterseizoen het klaverjassen in de kantine van onze tennisclub weer nieuw leven in te blazen. Door de coronamaatregelen hebben we dit in de vorige seizoenen steeds moeten afgelasten.

Mocht je ook (weer) zin hebben om gezellig te klaverjassen laat het dan even weten aan Arnold. Hij heeft alle seniorleden al een uitnodiging per mail gestuurd.

Bij voldoende deelname zouden we dan op donderdag 6 oktober a.s. om 19.00 uur kunnen beginnen en vervolgens om de 14 dagen steeds op de donderdagavonden.