Organisatie

Samen met het bestuur zorgen vele vrijwilligers er voor dat alles in, op en rond de club goed verloopt.

Het tennispark wordt perfect onderhouden door de accommodatiecommissie, onze “klusjesmannen”.

Dankzij de kantinecommissie worden we tijdens activiteiten en vooral ook bij de nazit goed verzorgd.

De technischecommissie leidt onze competities en toernooien in goede banen.

Samen met al onze leden dragen we bij aan een gezonde en gezellige sportbeleving op en rond een prima onderhouden tennispark.

Bestuur

Dhr. H.J. Lesterhuis

Voorzitter

Dhr. D. Bakker

Secretaris

Dhr. H. Kloppenburg

Penningmeester

Mevr. M. Eerkens

Lid

Dhr. E. Hageman

lid

Dhr. H. Rosema

Lid

Dhr. G. de Ruyter

Lid

Dhr. G. de Ruyter

Ledenadministratie

Accomodatiecommissie

Dhr. J. Timmer

Dhr. J. Bruggeman

Technische commissie

Dhr. M. Lesterhuis

Competitieleider KNLTB

Dhr. N. Mulder

Clubtrainer

Dhr. A. Niessen

Competitieleider V&W

Kantine commissie

Dhr. E. Hageman

Dhr. A. Engels

Dhr. G. de Ruyter