Welkom aan alle nieuwe leden!

door | jun 9, 2021

Dat wij een hele gezellige tennisclub zijn, wisten onze bestaande leden natuurlijk allang. Maar dat dit ook uitnodigt om zelf lid te worden merken we ook aan de grote aanwas van nieuwe leden.
De succesvolle ledenwerfactie heeft onze vereniging een mooi aantal nieuwe leden opgeleverd. Wij willen alle leden van harte welkom heten en wensen iedereen heel veel tennisplezier op ons mooie complex!