Tossen gaat weer van start met kantinerooster.

door | mrt 28, 2023

Vanaf maandag 03-04-2023 gaan we ook weer starten met het tossen. Vanaf 19.00 uur kan een ieder ongeacht zijn of haar speelsterkte meespelen met gelegenheidsdubbels. Via een loting worden dubbels gevormd die ca. 20 minuten in partijvorm tegen elkaar gaan spelen.

Dat tossen doen we vervolgens iedere week op de maandag- en donderdagavonden steeds vanaf 19.00 uur. Voor de bezetting van de kantine is een rooster gemaakt welke via de mail is toegestuurd. Kijk of en wanneer je kantinedienst hebt zet het alvast in je agenda. Als je niet kunt op de ingeroosterde avond moet je zelf voor een vervanger (een ander lid) zorgen. Een van de bestuursleden doet de deur open, zet het alarm af en overhandigd de kas. Zo nodig volgt een korte instructie.