Club van 20

De club van 20, de club van jou

Wij zijn een club van onze leden. Betrokken tennissers die met elkaar voor een gezellige en sportieve sfeer zorgen, maar ook altijd hele goede ideeën hebben om de club vooruit te helpen. Wij willen onze leden de mogelijkheden geven om deze goede ideeën te realiseren. Daarom willen wij de opzet van onze club van 50 veranderen.

Allereerst passen wij de inleg aan. Deze zal voortaan € 20,- bedragen. Daarnaast komt er ieder jaar een concreet doel (of meerdere doelen), waar de inleg aan besteed zal worden. Dit doel wordt door de (betalende) leden gekozen. De lagere inleg maakt het voor iedereen mogelijk om mee te doen en u kunt zelf mede bepalen waar uw inleg aan besteed zal worden.

Goede ideeën?
Alle ideeën zijn natuurlijk welkom en kunnen ingediend worden bij de secretaris via secretaris@tcnieuwepekela.nl

Doe mee!

Meedoen is simpel. Door € 20,- over te maken naar bankrekeningnummer NL36 RABO 0365 0820 90 t.n.v. TC Nieuwe Pekela onder vermelding van ‘Club-van-20’.

Maak onze club nog gezelliger en toegankelijker met de club van 20!

Wanneer u meer wilt weten over de Club-van-20 of over TC Nieuwe Pekela, neem dan gerust contact met ons op.