Contributie 2024

Tijdens de laatste Algemene Ledenvergadering is besloten de contributies voor alle senioren vanaf het nieuwe seizoen 2024 te verhogen!! Betaal de contributie voor het komende seizoen op tijd en voorkom een verhoging! Alle leden die voor 1 april 2024 de contributie...